ALISE
Ģimenes attīstības un kultūras centrs

Pakalpojumi

The Pulpit Rock
Atbalsts nepilnām ģimenēm
The Pulpit Rock
Konsultācijas vecākiem
The Pulpit Rock
Meistarklases
The Pulpit Rock
Mājokļa iekārtošana
Jaunumi

Sadarbības partneri

Mājaslapa tapusi ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.